Languages

Engero gya Yesu

Tusangaire Mugwere Munange! Osome oku ngero gya musengwa waiswe oYesu Krusto omu Lutumu lwaiswe oLugwere.